Сумлінна підготовча робота до конкурсу – гарний результат.

Життя висунуло суспільний запит на виховання творчої особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. З-поміж інших видів мистецтва та декоративно-ужиткове є унікальним у вирішенні завдань як художнього так і особистісного розвитку, громадського і духовного становлення підростаючого покоління. Діти, закінчивши студію образотворчого чи декоративно-ужиткового мистецтва в позашкільному навчальному закладі, на все життя зберігають любов до нього і творять як кажуть «для душі», стають активними пропагандистами мистецтва і вносять елементи творчості в навчання або в роботу за фахом.

Тому роботу художньо-естетичного відділу спрямовано на розвиток художньої творчості дітей, залучення дітей та учнівської молоді до участі у різних сферах художньої діяльності, організацію мистецьких конкурсів, фестивалів, виставок, оглядів. Перш ніж зробити виріб – треба його намалювати. Вихованцям, які готують малюнки, підготовча робота приносить не тільки радість творення, а й задоволення бути відзначеними, знати, що твою роботу цінують, приділяють їй увагу.
Справжнього митця від виконавця відрізняють творчий пошук найбільш цікавого рішення художнього образу, удосконалення первинного варіанту, бажання змінити його, зробити краще, цікавіше, внести щось своє. Тому, постійно розвиваючи інтерес гуртківців до творчих занять, керівник гуртка намагається вибрати таку форму їх проведення, при якій надається можливість самостійного творчого підходу до завдання.
Слід заохочувати сміливість у пошуках нових форм та декоративних засобів вираження художнього образу, виявлення дитячої фантазії та винахідливості. Надаючи гуртківцям більшої самостійності, керівник гуртка разом з тим повинен корегувати творчу діяльність вихованців, тактично допомагаючи їм у виконанні поставленої задачі, розвиваючи у них здібність вибирати тему, дбати про способи виготовлення виробу з того чи іншого матеріалу, художні засоби створення образу.

2011. Custom text here
Joomla 1.7 templates free by Joomla Template Maker